donderdag 14 augustus 2014

beeldgedicht implosie
Als wolken ve- rbr- okke- len
   en t-ui-
                me-
                        len  
in een kolkende zee
onstuimige golven v e r s p l i n te r e n
de randen verschuimen
verbleken en barsten
algen    zetten           zich           vast
in aquamarijn blauwe boombast
wat is was
de natuur huilt
 tranen van glas

 

1 opmerking: